Mensa Norge Mensa Norges hjemmetest

Denne hjemmetesten er kulturfri og ingen forkunnskaper er nødvendig for å kunne løse oppgavene. Testen består av 35 figuroppgaver som skal løses på 25 minutter. Dette er ingen vitenskapelig utformet test og er kun ment å gi en indikasjon på IQ-nivå. Testen er normert etter en mindre gruppe. Din skår blir regnet ut i fra din tilhørende aldersgruppe. Hvis du er yngre enn 18 eller eldre enn 56, vil du ikke få et like nøyaktig resultat. Testen bruker SD 15.

Vennligst velg din aldersgruppe 18-34 35-44 45-55

 

Vent litt... henter oppgaver!

Du skal klikke på svaralternativet som logisk fullfører sekvensen.

Hvis du ikke vet svaret bør du gå videre. Det gis ikke minuspoeng for galt svar, så det er til din fordel å gjette hvis du ikke vet svaret.

Start ikke testen før du er klar og har 25 minutter til rådighet.

Det er en fordel at rommet du sitter i er luftet og usjenert.

I eksempelet til venstre ser du at alle figurene i hver rad er like. Du kan også se det på en annen måte: det er én figur av hver type i hver kolonne.

Riktig svar er derfor alternativ 2.