MensaNytt – Offentlig utgave

Forsiden til MensaNytt nr 4 2020

Vi trenger nye historier om evnerike mennesker

Populærkulturen tegner ofte det samme bildet av intelligente mennesker. Begavede karakterer mangler gjerne sosiale ferdigheter og har rare, sjenerende personlighetstrekk, slik som Sheldon Cooper, Sherlock Holmes og Gregory House.

Fremstillingen av evnerike mennesker i massemediene kan også være mangelfull. Hvis noen mestrer livet sitt på en god måte, så virker det for mange lite troverdig at de samtidig kan ha svært høy IQ.

Derfor ønsket vi å lage en utgave av medlemsbladet vårt, MensaNytt, som viser frem medlemmene våre slik de framstår for oss. For at så mange som mulig skal få lese disse historiene er denne utgaven offentlig og tilgjengelig her.

Det er et viktig poeng at vi ikke ønsker å presentere én vinkling eller å fortelle én historie. Hver tekst inneholder ulike perspektiver på hva Mensa og intelligens er, og hvordan disse kan framstå.

Vårt ønske er å gi leseren forskjellige innganger til det samme fenomenet. Hver tekst er en puslespillbrikke, og når man setter de ulike brikkene sammen, håper vi at leseren får et større og mer nyansert bilde av hvordan høy IQ kan arte seg.

God lesing ønskes fra redaksjonen
Vilja Kristine Arnøy