Bakgrunn og historikk

Betyr stort kranie høy intelligens?

Mensa Norge er en datterorganisasjon av Mensa International, som ble grunnlagt i Oxford, England 1. oktober 1946, av den australske advokaten Roland F. Berrill og den engelske advokaten og biokjemikeren Lancelot L. Ware. Foreningen ble først grunnlagt under navnet The High IQ Club.

Det at mennesker ikke er like smarte har alltid fascinert oss, og vi har i dag relativt gode metoder til å måle et menneskes intelligens og ulike evnenivå. Måling av hodeskallen (bildet) var en ikke så veldig pålitelig metode brukt på på 1800-tallet, mens den første moderne testen ble utviklet i Frankrike på begynnelsen av 1900-tallet, og har blitt videreutviklet til de autoriserte og langt mer pålitelige testene som benyttes i dag. En høy nok score på en slik IQ-test er også grunnlaget for medlemskap i Mensa.

Ideen var å danne en forening for intelligente personer, som skulle fungere som en støttespiller for det engelske parlamentet. Etter å ha gjennomlevd en verdenskrig, var ønsket å kunne bidra med konfliktløsning og unngå nye kriger. Mensa ble ikke tilkjent dette ansvaret, men ble i stedet en ikke-politisk organisasjon uavhengig av etnisitet, kultur og religion.

Ordet mensa betyr bord på latin, og er valgt fordi Mensa er et rundebordsamfunn – der alle deltar på likt nivå.

Mensa International har høsten 2020 ca. 145.000 medlemmer på verdensbasis, fordelt på 100 land. Av disse har 48 land egne nasjonale foreninger. USA har rundt en tredjedel av medlemmene.

Den 15. september 1978 ble et provisorisk Mensa Norge/Sverige stiftet med base i Norge. I 1986 nådde vi totalt 120 medlemmer jevnt fordelt på de to landene. Etter en avstemning ble det vedtatt unionsoppløsning, og Mensa Sverige ble dannet i 1987 mens det gjenværende Mensa Norge seilte videre alene.

Da vi hadde passert kravet på 250 medlemmer, ble Mensa Norge 12. april 2002 anerkjent som en fullverdig nasjonal forening av Mensa International.

Mensa Norge teller ved utgangen av 2019 rundt 2.200 medlemmer.

En mer utfyllende historikk finner du her.