Om Mensa

Mensa Norge er en forening for de 2% høyest intelligente i befolkningen. Medlemmene har bekreftet sitt intelligensnivå gjennom en godkjent IQ-test.

Personlighetstesting har vist at høyt intelligente gjerne er veldig nysgjerrige og lærenemme, og lett tilegner seg kunnskap og ferdigheter. Vi tenker både mye, bredt og dypt, og ser gjerne ting fra flere vinkler. Vi spør hvorfor og hvordan, og finner løsninger.

Utover det, er det stor variasjon i medlemsmassen. Noen er sprudlende og utadvendte, noen er sære og innadvendte, mens de fleste er midt i mellom. Blant medlemmene finner du taxisjåfører, sykepleiere, lærere, politi, forskere, økonomer, snekkere, arbeidsledige, psykologer og dørvakter. Kort sagt, alle typer mennesker fra alle samfunnslag.

Mensa Norge ble stiftet i 1978, og drives på frivillig basis av medlemmene.

Mensa Norge og avholder jevnlig sosiale treff rundt om i landet, hvor du blir kjent med andre som har lignende erfaringer som deg selv.

Du får tilgang til et stort nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Mensa Norge hadde ved utgangen av 2019 rundt 2.200 medlemmer, og er i kraftig vekst. Internasjonalt finnes det ca. 145.000 medlemmer.

Mensa har tre vedtektsfestede formål:

  • å oppdage og hjelpe frem menneskelig intelligens til beste for menneskeheten
  • å støtte forskning relatert til egenarten, beskrivelsen og bruken av intelligens
  • å tilby et stimulerende intellektuelt og sosialt miljø for medlemmene

Ønsker du å snakke med oss? Besøk gjerne gjesteforumet vårt, hvor du kan kommunisere direkte med medlemmer av Mensa!