Styret

Leder

Eivind Olsen

Eivind Olsen

Nestleder

Michelle Victoria Hauge

Michelle Victoria hauge

Styremedlemmer

Karen S. Reinholdsen

Michelle Victoria Hauge

Camilla Røstad Bergfjord

Kamila Røng

Vara

Vibeke Aalmo

For henvendelser, ta kontakt på e-postadressen .