Styret

Leder

Lars Endre Kjølstad

Lars Endre Kjølstad

Nestleder

Kris Skappel

Kris Skappel

Styremedlemmer

Karen S. Reinholdsen

Gro Rustand

Jan Erik Gausdal

Vara

Eivind Olsen

For henvendelser, ta kontakt på e-postadressen .