Hvordan bli medlem

Fra en av våre IQ-tester

Medlemskravet er en IQ på minst 130 med SD15, noe som plasserer deg blant de 2 % med høyest IQ i befolkningen.

For å bli medlem i Mensa kreves det at du gjennomfører en godkjent IQ-test. Mensa Norge arrangerer IQ-tester som er godkjent for alle som har fylt 16 år. IQ-tester kan også gjennomføres hos autoriserte psykologer for alle alderstrinn, og resultatet kan deretter sendes Mensa Norge, som videresender til egen oppnevnt testpsykolog for godkjenning til medlemskap. Å sette et tall på en generell kognitiv evne, og på den måten lære noe om seg selv, er for noen grunn nok alene til å ta en test.

Hvordan foregår testen?

IQ-testen foregår som regel i et klasserom eller lignende, med testkontrollører. Du må ha med legitimasjon med bilde. Selve testen består av 45 oppgaver, og er berammet til 20 minutter.

Pris for å ta testen er kr 500,-, som forhåndsbetales når du melder deg opp til test. Du finner oversikt over kommende tester her.

Du får tilsendt resultatet i posten når vår testpsykolog har gått gjennom testen. Det kan variere litt, men regn med at det kan ta noen uker.

Matrise-oppgave, lik den som du vil få på vår IQ-test.

Matrise-oppgave, av samme type som du vil få på vår IQ-test.

Er IQ-testen som Mensa bruker lik andre tester på Internett?

Det finnes mange ulike IQ-tester på Internett, noen mer seriøse enn andre. Testen Mensa Norge for tiden har lisens til å arrangere, består av figuroppgaver. Ut i fra dette kan man si at de testene som bruker figurer kan være like i måten de er bygget opp på, men det er ikke dermed sagt at logikken og vanskelighetsgraden er lik.

Blir jeg automatisk medlem om jeg består kravet?

Nei, du har kun deltatt på en IQ-test, og sammen med resultatet vil du evt. få et tilbud om medlemskap.

IQ-testen vi arrangerer er godkjent av Mensa International som grunnlag for søknad om medlemskap til Mensa og er en internasjonalt anerkjent IQ-test. Om du klarer medlemskravet på testen og i tillegg ønsker å bli medlem, følger du innmeldingsinstruksene du fikk tilsendt sammen med resultatet. Medlemskapet for voksne koster kr 500,- pr kalenderår. Barn / ungdom under 18 år betaler halv pris.

Alle kan ha en dårlig dag, og om du ikke består kravet til medlemskap i Mensa er det mulig å ta en ny test etter en viss tid. Mensas psykologer godkjenner også resultater fra flere andre IQ-tester. Ta i så fall kontakt for å få avklart dette.

Har jeg noen sjanse?

Vi har laget en online IQ-test du kan prøve. Denne hjemmetesten er gitt til en del mennesker med kjent IQ-skår for å få et sammenligningsgrunnlag, og resultatene her har generelt vært samsvarende.

Påmelding

Mer informasjon om våre IQ-tester finner du her.

Ønsker du å melde deg på en IQ-test, finner du vår testkalender her.

Jeg har vært medlem tidligere. Hvordan melder jeg meg inn igjen?

Ta kontakt med administrasjonen i Mensa Norge på e-postadressen: