Presentasjon av Mensa

Mensa Norge er en forening for de 2 % høyest intelligente i befolkningen. Medlemmene har bekreftet sitt intelligensnivå gjennom en godkjent IQ-test.

Personlighetstesting har vist at høyt intelligente gjerne er veldig nysgjerrige og lærenemme, og lett tilegner seg kunnskap og ferdigheter. Høyt intelligente tenker både mye, bredt og dypt, og ser gjerne ting fra flere vinkler. De spør hvorfor og hvordan, og finner løsninger.

Utover det, er det stor variasjon i medlemsmassen. Noen er sprudlende, andre er lavmælte, mens de fleste ligger et sted midt i mellom. Blant medlemmene finner du taxisjåfører, sykepleiere, lærere, politi, forskere, økonomer, snekkere, arbeidsledige, psykologer og dørvakter. Kort sagt, alle typer mennesker fra alle samfunnslag.

Mensa Norge ble stiftet i 1978, og drives på frivillig basis av medlemmene.

Mensa Norges lokallag avholder jevnlig sosiale treff rundt om i landet, hvor medlemmene kan bli kjent med andre som har lignende erfaringer som dem selv.

Som medlem får man tilgang til et stort nettverk, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Mensa Norge hadde ved utgangen av 2016 nesten 1 700 medlemmer, og er i kraftig vekst. Internasjonalt finnes det ca. 120 000 medlemmer.

Mensa har tre vedtektsfestede formål:

  • Å fremme menneskelig intelligens til det beste for menneskeheten
  • Å støtte forskning relatert til intelligens
  • Å tilby medlemmene et stimulerende intellektuelt og sosialt miljø

Mensa Norge tilbyr autoriserte IQ-tester til personer over 16 år. Les mer om dette på oversiktssiden for IQ-testing.