Hjem

HVA ER MENSA?

Mensa Norge gir faglige og sosiale tilbud til høyt intelligente personer fra alle samfunnslag. Våre treff er hyggelige og stimulerende. I Mensa får du tilgang til et stort, ressurssterkt nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Nettverket er eksklusivt, og vi bekrefter aldri hvem som er medlem eller ikke, med mindre medlemmet selv ber om det. Opptakskravet er å skåre blant de 2 % med høyest IQ på en godkjent IQ-test. Mensa Norge ble stiftet i 1978 og drives av frivillig arbeid blant medlemmene. 

For tiden opplever Mensa Norge meget stor vekst. Nå har vi ca. 1300 medlemmer i alle aldre. I mange steder av landet er det etablert lokallag, og flere av disse begynner å bli ganske store. Hvis du har lyst til å kommunisere med oss, så kan du besøke gjesteforumet vårt.

Mensa har tre vedtektsfestede formål: Å fremme menneskelig intelligens til det beste for menneskeheten, å støtte forskning relatert til intelligens, og å tilby medlemmene et stimulerende intellektuelt og sosialt miljø.

Alle medlemmene har til felles at vi har skåret blant de 2 % med høyest IQ på en godkjent IQ-test. I tillegg har personlighetstesting vist at i gjennomsnitt er vi mer nysgjerrige og åpne for nye opplevelser, ideer og tanker enn resten av befolkningen. Vi tenker ofte "Hvorfor ikke?" Og vi liker å finne opp bedre hjul eller nye måter å finne opp hjulet på. Erfaringsmessig har mange medlemmer god humor, og mange liker å prate. Og vi har mye å si! Utover det er det stor variasjon, både hva gjelder utdanning, yrke, interesser og annen bakgrunn.

For øvrig finner vi de fleste yrkesgrupper representert: Lærere og studenter, sykepleiere og leger, direktører og sekretærer, matematikere og programmerere, kjernefysikere og astrofysikere, økonomer, piloter, ingeniører, bussjåfører, bønder, arbeidsledige, journalister, musikere, gründere, psykologer, språkvitere, dørvakter, designere, idrettsutøvere og barnehagepersonell ... Kort sagt: Kanskje er naboen din medlem av Mensa!

NASJONALT NETTVERK

Alle medlemmer av Mensa Norge får annenhver måned tilsendt i posten medlemsbladet MensaNytt, som er skrevet av og for medlemmer. En spesialutgave av medlemsbladet er lagt ut som offentlig tilgjengelig (se menyen til høyre). Vi holder også kontakt via nettet på vårt Forum (se menyen til høyre) og i hemmelige grupper på Facebook. Så mye som en tredjedel av medlemmene er aktive på Facebook-gruppen til Mensa Norge. I Mensa er det etablert flere SIG (Special Interest Group), som er uavhengig av foreningen og kan ta for seg medlemmenes interesser - eventuelt også på tvers av landegrensene. Hvert år er det Landstreff med generalforsamling. Da inviterer ett av lokallagene hele Mensa Norge til en helg full av faglige og sosiale aktiviteter.

Landstreffet i 2011 ble avholdt på konferansehotell i Oslo. Her ble det tilbudt blant annet foredrag om hjernen og læring, børsmegling, og intelligens hos dyr. For faglig påfyll trakk vi på både egne ressurser og eksternt inviterte. Andre aktiviteter var eksempelvis yogakurs, konsollspill, brettspill og quiz. På kveldstid hadde vi festmiddag, sablering av champagneflasker og sosialisering.

(Teksten fortsetter under bildene.)

LOKALT NETTVERK

Lokallagene arrangerer aktiviteter, avhengig av lokallagets størrelse og kapasitet. Aktivitetene blir gjerne annonsert i MensaNytt, på Forum eller på lokallagets interne Facebook-gruppe. De er initiert enten av styret eller vanlgie medlemmer. Aktivitetene kan for eksempel være foredrag, kafé- og pubkvelder, brettspill, julebord, julefest, sommerfest, klatring, gokart, utstillinger, kino eller turer. Oslo har faste pubkvelder hver onsdag - nesten uten unntak - på forskjellige utesteder!

Alle medlemmer kan også, på Forum eller lokal Facebook-gruppe, bruke nettverket og selv foreslå og invitere til uformelle aktiviteter. Hvis du er ute og reiser, er du velkommen på Mensas aktiviteter på andre steder i Norge og i andre land. Til dette har nasjonale Mensa egne SIGHT-koordinatorer som er kontaktpersoner for for eksempel innlosjering og treff.

Hvorfor BLI MEDLEM?

Mensa gir faglig og sosialt påfyll. Mange medlemmer har i Mensa funnet et helt nytt sosialt fellesskap som har utfylt det de allerede hadde, og som har gitt dem et rikere liv. Vi har medlemmer som har fått ny jobb gjennom Mensa, og vi har medlemmer som har blitt samboere eller har giftet seg med hverandre. Mensa Norge tilbyr noe verdifullt: Et ressurssterkt, spennende og bredt nettverk - både faglig og sosialt!

Flere medlemmer opplever at man kommuniserer spesielt godt med andre høyt intelligente og har en egen "flyt". Noen får i vår forening en helt ny opplevelse. En forening av likesinnede er uansett nyttig fordi det ofte følger noe eget med det å være høyt intelligent.

IQ-TESTER

Mensa tilbyr autorisert IQ-test for personer over 18 år for 300 kr. Testen er for alle nysgjerrige og er beregnet på "vanlige folk", så du trenger ikke ha ambisjoner om Mensa-medlemskap for å ta testen. Rimelig, tilgjengelig, konfidensiell og seriøs IQ-testing er en av våre tjenester vi tilbyr. Hos psykologer koster slike tester ofte flere tusen kroner. En oversikt over kommende kontrollerte tester finner du i menyen til høyre.

Skårer du blant de 2 % med høyest IQ i befolkningen, får du tilbud om å melde deg inn i Mensa.

Du kan også forsøke vår nettbaserte uformelle hjemmetest (se menyen til høyre). Den ligner på den kontrollerte testen og kan brukes til øvelse. Den er ikke vitenskapelig, men kan gi en indikasjon på ditt IQ-nivå og er fin til å øve seg på. Vi anbefaler alle å ta den kontrollerte testen i tillegg.

Mensa tilbyr også IQ-testing av barn over 6 år. Dette gjøres på Lillestrøm og koster 6500 kroner. Mer info: Testing av barn.

ANNET SOM MENSA TILBYR

Hver høst rundt "Intelligence Day" arrangerer Mensa Norge Nasjonal testdag, der lokallag over hele landet tilbyr tester på samme dato. I 2013 er Nasjonal testdag lørdag 28. september.

På årlig basis deler vi også ut Mensaprisen (se menyen til høyre) til dem som juryen finner har bidratt mest til å støtte foreningens formål.

I 2012 deltok Mensa under Hjerneuken på Teknisk museum i Oslo. Vi stilte med stand og kafé, diskuterte intelligens med de oppmøtte, tilbød IQ-nøtter og utførte autorisert IQ-testing. Hjerneuken er et årlig arrangement hos Teknisk museum som dreier seg om hjernen og dens funksjoner. 

BAKGRUNN OG HISTORIKK

Mensa Norge er datterorganisasjon av Mensa International, som ble stiftet i 1946. Mensa International har i dag 110000 medlemmer på verdensbasis, fordelt på 100 land. Av disse har 40 land egne nasjonale foreninger. Det er forskjellige "nivåer" på statusen og forpliktelsene for slike nasjonale datterorganisasjoner.

Mensa Norge ble stiftet den 15. september 1978. Mensa International gav oss da status som en mer provisorisk forening, med færre forpliktelser, for å lette arbeidet for vekst.

Sverige hadde ikke da noen nasjonal forening, og et titalls svensker meldte seg derfor inn i Mensa Norge fra starten av. Vi kom da til å hete Mensa Norge-Sverige. Foreningen vokste stadig. I 1986 hadde Mensa Norge-Sverige ca. 120 medlemmer, hvorav om lag halvparten var nordmenn. Etter en avstemning blant medlemmene ble det unionsoppløsning i 1986, og Mensa Sverige ble dannet i 1987.

Den 12. april 2001 ble Mensa Norge anerkjent som fullverdig nasjonal forening av Mensa International. Det var fordi vi hadde passert 250 medlemmer, som er ett av kravene. Da vi senere skulle ha vår første Nasjonale testdag, fikk vi kanonbra assistanse med materiell fra det amerikanske Mensa.

I juni 2008 var vi ca. 550 medlemmer, ett år etter var vi like mange, i juni 2010 var vi ca. 700, i september 2011 ca. 850, og i juni 2012 hadde vi nådd 1100 medlemmer! Det betyr at på bare tre år, fra 2009 til 2012, økte vi medlemsmassen med 100 %! 

På pubkvelder og landstreff dukker det stadig vekk opp medlemmer som meldte seg inn i "gamle dager" - medlemmer som har vært med i Mensa Norge i over 30 år, i tillegg til medlemmer som er helt ferske!

"Mensa 4 life" - Ja da, vi er nerdete!

Takk til bidragsyterne for denne siden

Tekst: Heidi Kristine Toft
Foto: Stine Lindegaard, Eivind Seip Haugsnes, Therese Robertsen, Espen Rosenquist og Heidi Kristine Toft
Takk til medlemmene som er avbildet